FAIR FOOD AFFAIR

Uncategorized

Pintafish: fair fish

Pintafish wordt in België erkend als leverancier van duurzame vis, door zijn kennis en passie, zijn contacten, zijn jarenlange ervaring en zijn toewijding om duurzame vis te leveren.

Zij zijn transparant over elke stap en tussenpersoon die de vis manipuleert en deze wordt gevangen met strikte aandacht voor de seizoenen, bedreigde vissoorten, duurzame vistechnieken en het informeren van belangstellenden. Op het etiket van elke visverpakking kan je lezen welke visser met welk vaartuig en welke techniek de vis voor jou gevangen heeft.

Om de communicatiestroom van en naar de visser vlot te laten verlopen is rechtstreekse aankoop een must. Voor Pintafish en andere rechtstreekse aan/verkopers is de visveiling en aanlandplicht een nodeloze, kostenverhogende tussenstap. De oorsprong van de vis, de technieken en de visgronden blijven hierdoor ook meestal onbekend voor de gewone visverkoper. Pintafish daarentegen kent elke visser waarvan zij aankopen en hun vaartuigen, dankzij hun jarenlange contacten en onderzoek.

Pintafish werkte gedurende enkele jaren aan een logistiek systeem om alles wat de visser vangt ook effectief aan de consument te kunnen aanbieden. Pintafish levert daarom hun vis vers diepgevrozen aan. Dit systeem levert ook een effectieve bijdrage in de oplossing van overbevissing. Elk jaar wordt er een paar 100 ton vis via de veiling in het dierenvoer gedraaid omdat die goede vis op de veiling niet verkocht werd. Dit gaat over enorme hoeveelheden duurzame eiwitten, dit terwijl er veel mensen honger lijden en de zee leeg gevist wordt.

Alle vis — buiten de Equal Trade producten (Alaska / UK) en de mosselen van Neeltje Jans  — komt van onze Belgische vissers. Hun visgebied strekt zich uit van de kust voor Zuid-Frankrijk via Ierland tot en met Denemarken. Ze zijn meestal 3 à 5 dagen op zee en dat is nog een reden waarom de vis vers diepgevroren wordt aangeboden.

Met Equal Trade zet Pintafish in op samenwerking met Slow Food/ Slow Fish, een grensoverschrijdende samenwerking. Voor de Engelse vis werkt men samen met Sole Of Discretion (SOD) een kleine visserscoöperatie in Plymouth.

De vis van SOD heeft minder kilometers afgelegd dan onze Belgische vis omdat hij slechts de enkele reis naar België maakt, de visser is namelijk al in Plymouth. Bovendien wordt hij passief gevangen, dus niet met de boomkor of afgeleiden; passieve visvangst vereist maar een fractie van de brandstof van de boomkor. De vis van SOD is dus duurzamer en heeft minder uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt dan de vis van Belgische vissers, en dat is meteen ook de reden waarom Pintafish hiervoor kiest.

Voor Alaska zalm ligt het onderwerp zo mogelijk nog gevoeliger, want hoe duurzaam is dit? Samen met hun Engelse partner breekt Pintafish een lans om kweekzalm te vermijden, want ‘farmed salmon is poisoned junk food’.

Zonder twijfel is hun Wilde zalm misschien wel de gezondste vis die er is, zijn voordelen voor de gezondheid zijn opmerkelijk, dat kan je niet zeggen van de kweekzalm. Een collega van SOD deed een onderzoek naar de kweek van de beroemde Loch Duart kweekzalm, algemeen aangenomen als de beste kweekzalm. Het werd een vernietigend rapport over energieverspilling en het aanwenden van inefficiënte technieken. Dit werd de aanleiding om samen met de universiteit van Exeter (UK) een vergelijkend onderzoek te doen naar de voetafdruk van onder andere de Pintafish-Alaska zalm en kweekzalm. Pintafish-zalm wordt erg milieuvriendelijk en energiearm gevangen. Bovendien zijn ze er door samenwerking in geslaagd een zeecontainer te charteren en wordt hij niet meer per vliegtuig vervoerd.

Om een completer inzicht te krijgen in deze boeiende maar niet onbesproken materie kan je de verslagen die Jan Versteden van Pintafish in dit verband gemaakt heeft (binnenkort op de website van Pintafish) raadplegen.

Foto door Pintafish.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *